• Dil - Div: 8:30 - 13:30 || 17:00 - 20:00
  Dis: 9:00 - 14:00
 • C/. Tajo, 62. Barcelona (08032)
 • 93 429 63 20
 • tajo62@carlescloquell.cat

Pintura Industrial

Pinturas de colores
TITANLUX

Tenim a disposició del professional, tota una línia de productes per a la realització de les seves activitats. TITANLUX ens ofereix una àmplia gamma:

 • Pintures per a terres epoxi i poliuretans protecció façanes.
 • Pintures per a terres.
 • Preparació i tractament de suports.
 • Protecció i decoració de façanes.
 • Massilles i imprimacions per a paviments.
 • Imprimacions anticorrosives.
 • Pintures de senyalització per a paviments.
 • Esmalts epoxis per a ambients sanitaris.
 • Pintures ignífugues.
 • Recobriments per a façanes de plolite, silicat, hidròfugs siliconats.