• Dil - Div: 8:30 - 14:00 || 17:00 - 20:00
    Dis: 9:00 - 14:00
  • C/. Tajo, 62. Barcelona (08032)
  • 93 429 63 20
  • tajo62@carlescloquell.cat

AVIS LEGAL

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb aquesta finalitat ha creat el següent Avís Legal:

Informació

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY, amb NIF 35056900-R té el domicili al carrer Tajo, 62 del 08032 BARCELONA

Dades de contacte

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY
Tajo, 62
08032 BARCELONA

Tel .: 34-934 296 320
E-mail: tajo62@carlescloquell.cat

Condicions generals d’ús

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY, en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, a els quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, pel que el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitiva, sense previ.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY.

Política de Privacitat

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY protegeix les dades personals segons el que estableix la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY . Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el lloc web atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY a l’adreça de correu electrònic tajo62@carlescloquell.cat   o bé per correu postal dirigit a D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY, Tajo, 62 del 08032 BARCELONA.

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY, no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del website a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

Enllaços

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY, no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

legislació aplicable

D. CARLES CLOQUELL CAMPMANY, es regeix per la legislació espanyola